22 maja 2024

Obsługa informatyczna firm

Osbługa informatyczna firm jakie są korzyści przy umowy na informatyczną obsługę firm.
Informatyczna obsługa firm a bezpieczeństwo w małych firmach

Obsługa IT dla firm to doskonały sposób na ochronę firmy przed cyberatakami. Oprócz świadczenia usług tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii, dostawcy ci wdrażają również protokoły bezpieczeństwa i zapewniają szkolenie zespołu w celu wykrycia prób phishingu. Ponadto kompleksowe rozwiązania IT mogą również zapewnić szeroki wachlarz innych korzyści. Na przykład, usługi te mogą zmniejszyć liczbę utraconych danych w wyniku ataku ransomware.

SNR GITS

SNR GITS zostało niedawno przejęte przez SkyePoint Decisions, Inc. z Virginii, firmę technologiczną. Przejęcie obejmuje wszystkie aktywa SNR GITS. Firma świadczy usługi IT dla firm oraz ekspertyzy zarządcze dla agencji obronnych. Jej portfolio obejmuje konsulting IT, inżynierię sieciową i rozwój aplikacji.

To stanowisko jest odpowiedzialne za wykorzystanie wiedzy technicznej w celu rozszerzenia bazy przychodów firmy poprzez wpływanie na cele produktowe i zespołowe. Do zadań tego stanowiska należy również przekazywanie potencjalnym klientom informacji o wartości projektu oraz rozszerzanie uprawnień w zakresie rozwiązań technicznych dla klientów i możliwości uzyskania wysokich stóp zwrotu z inwestycji. Rola ta, podlegająca dyrektorowi ds. architektury rozwiązań, obejmuje również udział w konferencjach branżowych i rządowych oraz kontakty z klientami rządowymi.

Zespół SNR GITS świadczy usługi konsultingu IT, które umożliwiają klientom usprawnienie procesów biznesowych i poprawę wyników biznesowych. Korzystając z najnowszych technologii, zespół dostarcza rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta i wspiera inicjatywy poprawy procesów. Zespół stara się również budować integracyjne, pełne zaufania środowiska. Specjaliści ITS aktywnie wcielają w życie wartości i zachowania firmy.

Grupa Digimarc

Grupa Digimarc oferuje obsługę informatyczną firm dla różnych przedsiębiorstw i organizacji. Misją firmy jest pomoc firmom w osiągnięciu ich cyfrowej tożsamości oraz wspieranie gospodarki obiegowej. Usługi technologiczne firmy mają na celu pomóc przedsiębiorstwom w redukcji odpadów i usprawnieniu operacji w całym łańcuchu dostaw.

Rozwiązania Digimarc obejmują automatyczną identyfikację i fuzję danych. Technologie te umożliwiają użytkownikom łatwe odnajdywanie i wykorzystywanie informacji, niezależnie od ich lokalizacji. Rozwiązania te poprawiają również organizację pracy i wydajność poprzez integrację z wiodącymi na świecie producentami skanerów i wag w punktach sprzedaży. Technologia kodów kreskowych Digimarc usprawnia proces skanowania i skraca czas obsługi kasowej.

Digimarc ID Systems powstał po przejęciu przez firmę Polaroid Corporation. Oddział ten specjalizował się w zabezpieczaniu praw jazdy w 37 stanach. Od czasu przejęcia, firma rozszerzyła swoje zainteresowania o inne technologie i rozwiązania. Siedziba firmy znajduje się w Beaverton w stanie Oregon.

Usługi automatycznej identyfikacji Digimarc pomagają firmom zapewnić jakość ich produktów. Opatentowana przez firmę technologia pozwala na naniesienie unikalnego identyfikatora na niemal każdy obiekt medialny. Przy pomocy skanerów przemysłowych system Digimarc może automatycznie identyfikować zawartość w dowolnej formie fizycznej, wirtualnej lub cyfrowej. Firma dostarcza również kompleksowe oprogramowanie do automatycznej identyfikacji, które usprawnia pozyskiwanie danych i przekształca procesy identyfikacji, kojarzenia i uwierzytelniania.

Jeśli są Państwo niezadowoleni z usług Digimarc, mogą Państwo rozwiązać umowę. W celu zaprzestania świadczenia jakichkolwiek usług należy przekazać firmie Digimarc pisemne zawiadomienie z trzydziestodniowym wyprzedzeniem. W przypadku sporu zostanie utworzona komisja kontraktowa DMRC w celu określenia wyniku.

Grupa Digimarc świadczy szeroki zakres usług informatycznych dla organizacji rządowych i przedsiębiorstw prywatnych. Pracownicy firmy mogą kontynuować pracę dla Digimarc jako niezależni wykonawcy po wydzieleniu. Nie będą oni jednak uprawnieni do uczestnictwa w grupowych planach ubezpieczeniowych lub planach świadczeń pracowniczych DMRC. Opłaty Grupy Digimarc są oparte na w pełni obciążonych kosztach usług. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Grupa Digimarc wspiera proces śledzenia produktów poprzez nanoszenie na opakowania seryjnych identyfikatorów i dodatkowych danych. Jej rozwiązania technologiczne mogą być również stosowane na wielu powierzchniach produktów, w tym na elementach wystroju wnętrz. Systemy te pomagają firmom w dostarczaniu informacji o produktach konsumentom, jak również przyczyniają się do lepszego sortowania i wysokiej jakości recyklingu.

Dane Sullivan

Sullivan Data Management jest dostawcą zewnętrznych usług IT dla firm w większym obszarze Nowego Jorku. Firma świadczy usługi IT dla firm, w tym przetwarzanie i przechowywanie danych. Wykorzystuje kilka pakietów oprogramowania do badań i analizy danych. Typowe wyniki badań obejmują pełne tabele, pliki SPSS, pliki Excel, prezentacje PowerPoint i prezentacje graficzne. Dostępne są również niestandardowe formaty danych.

Ponieważ podróże i biznes idą naprzód, Sullivan Data pomaga firmom dotrzymać kroku. Ich zespół badawczy i analityczny specjalizuje się w najnowszych trendach technologicznych i spostrzeżeniach branżowych. Dzięki ponad pięcioletniej obecności w branży, firma posiada szeroki zakres wiedzy branżowej. Jej eksperci identyfikują przełomowe technologie i nowe modele biznesowe oraz pomagają firmom podejmować działania. Firma ta pomaga również firmom mierzyć ich wydajność i opracowywać strategię wzrostu.

Uniwersytet w Nowym Orleanie

Uniwersytet Nowego Orleanu (UNO) znajduje się w metropolii nowoorleańskiej. Jego kampus znajduje się na terenie byłego NAS New Orleans, nad jeziorem Pontchartrain. Uniwersytet prowadzi również park badawczy i technologiczny znany jako „The Beach”, położony w sąsiedztwie kampusu. Uniwersytet posiada kilka obiektów sportowych, w tym Kiefer UNO Lakefront Arena i Maestri Field w Privateer Park.

Uniwersytet Nowego Orleanu jest poświęcony różnorodności i integracji. Otworzył swoje drzwi w 1958 roku jako pierwszy w pełni zintegrowany publiczny uniwersytet na południu. Dziś uniwersytet kształci studentów z ponad 130 krajów i każdego z pięćdziesięciu stanów. Jego kampus składa się z 195 akrów ziemi i znajduje się na południowym brzegu jeziora Pontchartrain. Został sklasyfikowany jako Uniwersytet Badawczy przez Fundację Carnegie, która jest prestiżową organizacją krajową, która certyfikuje tylko sto publicznych uniwersytetów. Ponadto Brookings Institution zaliczył Uniwersytet Nowego Orleanu do 10 najlepszych uczelni publicznych w kraju pod względem promowania równego dostępu do szkolnictwa wyższego.

Biblioteka UNO służy studentom UNO poprzez zapewnienie dostępu do szerokiego zakresu materiałów. UNO Women’s Center wspiera misję uniwersytetu jako miejskiej instytucji badawczej i edukacyjnej poprzez zapewnienie pomocy badawczej i stypendiów dla kobiet. Centrum oferuje również szeroki zakres programowania w ciągu roku. Studenci mogą uczestniczyć w grupach dyskusyjnych UNO Women’s Center, brać udział w uniwersyteckich wydarzeniach dla kobiet i uczestniczyć w programach skupionych na wzmacnianiu pozycji kobiet.

Uniwersytet Nowego Orleanu posiada kilka obiektów komputerowych zlokalizowanych na terenie całego kampusu, w tym Earl K. Long Library ze zbiorami badawczymi i urządzeniami komputerowymi. Pierwsze piętro Learning Commons zawiera 100 komputerów, z których studenci mogą korzystać, aby uzyskać dostęp do informacji. Bibliotekarze mogą również pomóc studentom w ich projektach badawczych. University’s Innovation Lab jest również dostępny dla studentów, aby wykorzystać technologię do swoich projektów.

Programy akademickie na University of New Orleans mają na celu przygotowanie studentów do udziału w globalnej gospodarce. Jego College of Business Administration jest akredytowany przez AACSB International. Ta akredytacja umieszcza studentów w górnych trzech procentach ich odpowiednich programów na całym świecie. Ponadto, College of Liberal Arts, Edukacji i Rozwoju Człowieka przygotowuje więcej personelu edukacyjnego w obszarze metropolitalnym Nowego Orleanu niż jakakolwiek inna instytucja.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]